21.   ของหายาก - ของหนึ่งเดียวไม่มีสอง - ของไม่ธรรมดา                                                                 
        RARE / ERROR / ONE-OF-A-KIND / UNUSUAL ITEMS .                                                               

สิ้นสุดรายการทรัพย์สินของ พันตรีควง อภัยวงค์
END THE ESTATE OF MAJOR KUANG ABHAIWONGSE
56
56
48
48
88
88
106
106