16.  เครื่องเงิน/ทอง/ทองแดง/ทองเหลือง/บรอนซ์
       SILVERWARE - COPPERWARE - BRONZEWARE - ETC

SOLD
SOLD
SOLD