15.  เครื่องปั้นดินเผา-เครื่องลายคราม-เครื่องกระเบื้องเคลือบ-สังคโลก-เบญจรงค์-เครื่องเจียรนัย  ฯลฯ
       EARTHERNWARE-CEREMICS-PORCELAINS-BLUE & WHITE-BENJARONGS-CELADONS-CRYSTALS-ETC.

SOLD
SOLD
SOLD
SOLD