13.  เครื่องใช้ไฟฟ้า-วิทยุ-โทรทัศน์-เครื่องเสียง-แผ่นเสียง-พัดลม-ตู้เย็น-โทรศัพท์-เครื่องพิมพ์ดีด-เครื่องคิดเลข  ฯลฯ
      ELECTRICAL  APPLIANCES . 

 
SOLD