11.  เหยือกเบียร์-ถ้วยกาแฟ-แก้วเหล้า-แก้วน้ำ-แจกัน-ขวด-กระป๋อง-ฯลฯ-ของที่ระลึกงานเฉลิมฉลองต่างๆ/พิพิธภัณฑ์/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน  
       สโมสร/สมาคม/ชมรม/บริษัท-ห้างร้าน-ภัตตาคาร-ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียง (ทั้งของไทย และ จากต่างประเทศ)
       BEER STEINS-MUGS-CUPS-GLASSES-VASES-BOTTLES-CANS-ETC. (THAILAND & WORLDWIDE)
101