เกี่ยวกับเรา: อดีต - ปัจจุบัน
About us : Past - Present

บี. อาร์. กอดาต
ห้างกอดาต ปากตรอก ออเรียนเติล  บางกอก
ทำการสั่งของนอกเข้ามาจำหน่ายในสยาม
สมัยรัชกาลที่ 5  สมเด็จพระปิยะมหาราช


หลวงรักษานาเวศ (รอย คุณะดิลก)
บริษัท หลวงรักษา จำกัด
ขายเลหลัง-ค้าของเก่า-ของโบราณ


ประสาร คุณะดิลก
บุตร หลวงรักษานาเวศ
บริษัท พงศ์สารเลหลัง จำกัด
ขายเลหลัง-ค้าของเก่า-ของโบราณ 


สุวินิต โกดาท (AC- 02)
บุตร เรอเน - ประทุม โกดาท

โกด๊าท อินเตอร์แนชั่นแนล (U.S.A.)
บริษัท โกด๊าท จำกัด (ประเทศไทย)

ซื้อ - ขาย 
ของเก่า-ของโบราณ-ของนักสะสม-ของหายาก-
ของหนึ่งเดียวไม่มีสอง-ของไม่ธรรมดา
หนังสือ-นิตยสาร-หนังสือพิมพ์-สิ่งตีพิมพ์-และ
เอกสาร สมัยเก่าโบราณ (ทุกชนิด - ทุกภาษา)
สินค้าใช้แล้ว และ สินค้ามือสองทุกชนิด
ผู้ขายทอดตลาด-สั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก


B. R.  GAUDART
GAUDART & CO.
CORNER ORIENTAL HOTEL LANE, BANGKOK
IMPORTERS OF FOREIGN GOODS TO SIAM
KING CHULALONGKORN RAMA 5 ERA


LUANG RAKSA NAVES (ROY GUNATILAKA)
LUANG RAKSA CO.
AUCTIONEERS
ANTIQUES & SECONDHAND GOODS DEALERS


PRASARN GUNATILAKA
LUANG RAKSA NAVES'S SON
PHONGSARN AUCTIONEERING CO., LTD
AUCTIONEERS 
ANTIQUES & SECONDHAND GOODS DEALERS

SUVINIT GAUDART (AC- 02)
RENE & PRATOOM GAUDARTS' SON

GAUDART INTERNATIONAL (U.S.A.)
GAUDART CO., LTD. (THAILAND)

BUY - SELL 
ANTIQUES-COLLECTABLES
RARE/ERROR/ONE-OF-A-KIND/UNUSUAL ITEMS

OLD TIME BOOKS-MAGAZINES-
NEWSPAPERS-PRINTS-DOCUMENTS
(DIFFERENT LANGUAGES)

USED AND SECONDHAND GOODS DEALERS

AUCTIONEERS-IMPORTERS & EXPORTERS


เรอเน โกดาท
บุตร นายบี. อาร์. กอดาต
พระเอกภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
เรื่อง "พระเจ้าช้างเผือก" (พ.ศ. 2483)


ประทุม (คุณะดิลก) โกดาท
บุตรี หลวงรักษานาเวศ


ประถม  คุณะดิลก
บุตร หลวงรักษานาเวศ

บริษัท โกด๊าทเลหลัง จำกัด
ขายเลหลัง-ค้าของเก่า-ของโบราณ 
ค้าขาย บ้าน และ ที่ดิน
RENE  GAUDART
B. R.  GAUDART'S SON
(1940) SIAM HISTORY MOVIE-HERO
"KING OF THE WHITE ELEPHANT"


PRATOOM (GUNATILAKA) GAUDART
LUANG RAKSA NAVES'S DAUGHTER


PRATOM GUNATILAKA
LUANG RAKSA NAVES'S SON

GAUDART AUCTIONEERING CO., LTD.
AUCTIONEERS 
ANTIQUES & SECONDHAND GOODS DEALERS
REAL ESTATE AGENTS

ด.ช. คุณะดิลก โกดาท (นะมะ)

อายุ 1 ปี 6 เดือน

ลูกจะทำต่อจากคุณพ่อเมื่อลูกโตขึ้น
GUNATILAKA GAUDART (NAMA)

AGE  1 YEAR 6 MONTHS

I WILL CONTINUE  MY DAD'S BIZ WHEN I GROW UP